ΔΕΠΑΝ-20040 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/07/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/07/2020 - 09:24

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. Σταυροπούλου τηλ.: 210 9008806
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ Λ. Συγγρού 112 Αθήνα
Χρυσούλας Χρήστος για θέματα του ΑΣΠ Σύρου Τηλέφωνο : 22810 82277

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων, εσωτερικών και υπαίθριων του ΑΣΠ Σύρου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-20040
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
09/07/2020
ΑΔ: A116318
Προϋπολογισμός: € 14.500,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ