ΔΕΠΑΝ-20037 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 06/08/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/09/2020 - 12:35 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. Σταυροπούλου τηλ: 210 9008806
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ - Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 ΑΘΗΝΑ
Βλάχου Αικατερίνη Τηλ: 210 9008801

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Κάλυψης αναγκών Ταχυμεταφοράς δεμάτων από την έδρα σε τριάντα οκτώ (38) διαφορετικούς προορισμούς (ΑΗΣ-ΑΣΠ-ΤΣΠ) της ΔΕΠΑΝ.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-20037
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
22/07/2020
ΑΔ: A116310
06/08/2020
ΑΔ: A116454
Προϋπολογισμός: € 28.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ