ΔΕΠΑΝ-20034 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/07/2020 - 12:50

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. Σταυροπούλου τηλ: 210 9008806
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ Λ. Συγγρού 112 ΑΘΗΝΑ
Υπεύθυνος για θέματα του ΑΣΠ Καλύμνου Κουλιανός Ιωάννης τηλ : 22340 22780

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Καλύμνου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-20034
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 16.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ