ΔΕΠΑΝ-20028 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/06/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/07/2020 - 13:02 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φαλταϊνα Σταυροπούλου τηλ: 210 9008806
Υποβολή: ΔΕΗ ΑΕ/ΔΕΠΑΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 Αθήνα
Για θέματα του ΑΣΠ Καρπάθου Υπεύθυνος : Κουρουμπλάκης Βασίλειος τηλ: 22450 23333

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Καρπάθου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-20028
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
24/06/2020
ΑΔ: A116237
Προϋπολογισμός: € 15.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ