ΔΕΠΑΝ-20027 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/06/2020 - 12:47

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φαλταϊνα Σταυροπούλου τηλ:210 9008806
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ Λ. Συγγρού 112 Αθήνα
Για θέματα που αφορούν τον ΑΣΠ Κω Υπεύθυνος: Παναγιώτης Γιαννίκος τηλ:22420 59260

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Κω.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-20027
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 15.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ