ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-21055 «Εργασίες που αφορούν την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση τριών νέων οχετών πολλαπλής εξαγωγής καυσαερίων των Μονάδων Νο1, Νο2 και Νο3 SUMITOMO-NIGATA 8L40X του ΑΣΠ Λήμνου». 27/09/2021 45.000,00 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ-ΤΥΠ Λ. Συγγρού 112
Προμήθεια ΔΕΠΑΝ-21065 Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) μηχανήματος αμμοβολής με υαλοσφαιρίδια για το ΣΣΕΑΒ της ΔΕΠΑΝ 04/10/2021 8.000,00 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ Λ. Συγγρού 112 Αθήνα
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-21088 Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Καρπάθου για δώδεκα (12) μήνες 29/09/2021 15.000,00 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-21073 Εργασίες Συντήρησης και Λειτουργίας των κυρίων μονάδων και του βοηθητικού ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού του ΑΣΠ Καλύμνου για χρονικό διάστημα 12 μηνών 29/09/2021 64.955,76€ ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ Λ. Συγγρού 112 ΑΘΗΝΑ