ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Έργο TKHME-185 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 1250 KVA ΕΚΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 1600 KVA ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ 22/04/2019 Σε Παράταση 317.700 ΑΘΗΝΑ