ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Έργο ΤΕΜΠ-634 "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΣΠ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ" 05/11/2020 Σε Παράταση 110.000 € ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ TENDER ONE
Έργο TKHME-224 "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟN ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ" 29/10/2020 59.410 € ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ COMPARE ONE