ΤΠΑΣ Π-Λ. - 78104 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/02/2022 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ.Κάγκα τηλ. 2463022779
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΤΠΑΣ Πτολ/δας -ΛΙΠΤΟΛ Τ.Θ. 18 50200 Πτολεμαϊδας
Ι.Γαλάνος Τηλ. 2463027700

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Εσωτερικός καθαρισμός γραφείων και χώρων υγιεινής του Τ.Π.Α.Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-ΛΙΠΤΟΛ για χρονική περίοδο ενός (1) έτους »

Διακήρυξη: Τεύχος: ΤΠΑΣ Π-Λ. - 78104
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 13.675,50 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ