ΤΠΑΣ Π-Λ. - 78102 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/01/2022 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ.Κάγκα τηλ. 2463022779
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΤΠΑΣ Πτολ/δας -ΛΙΠΤΟΛ Τ.Θ. 18 50200 Πτολεμαϊδας
Ι.Γαλάνος Τηλ. 2463027700

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Υποστήριξη δραστηριοτήτων Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του ΤΠΑΣ/ Π-Λ για χρονική περίοδο οκτώ (8) μηνών»

Διακήρυξη: Τεύχος: ΤΠΑΣ Π-Λ. - 78102
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 22.168,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ