ΑΗΣ Κ. - 0045 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/09/2020 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ.ΚοσκερίδουΤηλ. 24610 55321
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΠΤΟΛ/ΔΑΣ V Τ.Θ. 17 50200 Πτολεμαϊδας
Ζ.Τσότσου Τηλ. 24610 55551

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Εσωτερικός Καθαρισμός Γραφείων/Συνεργείων και Χώρων Υγιεινής του ΑΗΣ Καρδιάς και εκτέλεση συναφών βοηθητικών εργασιών, για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών»

Διακήρυξη: Τεύχος: ΑΗΣ Κ. - 0045
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/08/2020
ΑΔ: A116514
Προϋπολογισμός: € 66.591,90 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ