ΑΗΣ Κ. - 0025 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/06/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/06/2020 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ.Κοσκερίδου Τηλ. 24610 55321
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Καρδιάς Τ.Θ. 17 50200 Πτολεμαϊδας
Κ.Δεληγεωργής Τηλ. 24610 55557

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΙΙ & IV ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ»

Διακήρυξη: Τεύχος: ΑΗΣ Κ. - 0025
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 01/06/2020
ΑΔ: A116150
Προϋπολογισμός: € 16.997,45 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ