9055 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 06/09/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/09/2019 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μαρία Κοσκερίδου, τηλ.:2461055321
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Καρδιάς, Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαΐδα
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Ιωάννη Βουχάρα, τηλ.: 2461055541

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης του ΑΗΣ Καρδιάς

Διακήρυξη: Τεύχος: 9055
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/07/2019
ΑΔ: A109901
Συμπλήρωμα 1 06/09/2019
ΑΔ: A111111
Προϋπολογισμός: € 44.323,2 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ