9053 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/07/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/08/2019 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μαρία Κοσκερίδου, τηλ.: 2461055321
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Καρδιάς, Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαΐδα
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ζωή Τσότσου, τηλ.: 2461055321

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ταχυμεταφορά ( courier ) φακέλλων και μικροδεμάτων για τον ΑΗΣ Καρδιάς

Διακήρυξη: Τεύχος: 9053
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 25/07/2019
ΑΔ: A110926
Προϋπολογισμός: € 10.735 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ