9043 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/06/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/06/2019 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μαρία Κοσκερίδου, τηλ.: 24610 55321
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Καρδιάς, Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαΐδα
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Σταύρο Χριβατίδη, τηλ.:24610 55270

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υποστηρικτικές εργασίες του Υποτομέα Λεβήτων του ΑΗΣ Καρδιάς

Διακήρυξη: Τεύχος: 9043
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/05/2019
ΑΔ: A108625
Συμπλήρωμα 1 11/06/2019
ΑΔ: A108741
Προϋπολογισμός: € 59.830,50 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ