9028 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 31/05/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/06/2019 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μαρία Κοσκερίδου, τηλ. :2461055321
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Καρδιάς, Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαΐδα
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Βασίλειο Καψάλη, τηλ. :2461055298

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Τεχνική υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού, εφαρμογών και βιομηχανικών αυτοματισμών του ΑΗΣ Καρδιάς

Διακήρυξη: Τεύχος: 9028
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/05/2019
ΑΔ: A108545
Συμπλήρωμα 1 31/05/2019
ΑΔ: A108693
Προϋπολογισμός: € 59.280 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ