9001 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/02/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/02/2019 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μαρία Κοσκερίδου, τηλ.: 2461055321
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Καρδιάς, Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαΐδα
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Νικόλαο Διαμαντίδη, τηλ.: 2461055303

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΑΗΣ Καρδιάς

Διακήρυξη: Τεύχος: 9001
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/01/2019
ΑΔ: A107013
Συμπλήρωμα 1 05/02/2019
ΑΔ: A107139
Προϋπολογισμός: € 67.925 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ