8073 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/03/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/03/2019 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μαρία Κοσκερίδου, τηλ.:2461055321
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΑΗΣ Καρδιάς, Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαΐδα
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Κυριάκο Δεληγεώργη, τηλ.:2461055577

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευή εκκαπνιστών των Μονάδων ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Καρδιάς

Διακήρυξη: Τεύχος: 8073
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/02/2019
ΑΔ: A107125
Συμπλήρωμα 1 04/03/2019
ΑΔ: A107254
Προϋπολογισμός: € 29.856,18 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ