8031 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/05/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/05/2018 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ.Κοσκερίδου, τηλ.: 2461055321
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Καρδιάς , Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαΐδα
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Ιωάννη Βουχάρα, τηλ.:2461055541

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης - βαθμονόμησης αυτόματων συστημάτων συνεχούς μέτρησης αερίων ρύπων και λειτουργικών παραμέτρων στον ΑΗΣ Καρδιάς

Διακήρυξη: Τεύχος: 8031
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/04/2018
ΑΔ: A102822
Συμπλήρωμα 1 11/05/2018
ΑΔ: A102982
Προϋπολογισμός: € 17.760 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ