8016 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/04/2018 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ.Κοσκερίδου, τηλ.: 24610 55321
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Καρδιάς , Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαΐδα
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Ι.Καβελίδη, τηλ.: 24610 55544

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αναπεριέλιξη στατών τριφασικών ηλεκτροκινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα 380V-50Hz (X.T.) ισχύος 0,03 έως200KW για τον ΑΗΣ Καρδιάς

Διακήρυξη: Τεύχος: 8016
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/02/2018
ΑΔ: A101535
Συμπλήρωμα 1 20/03/2018
ΑΔ: A102694
Προϋπολογισμός: € 56.980 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ