8013 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/04/2018 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ.Κοσκερίδου, τηλ.: 24610 55321
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Καρδιάς, Τ.Θ. 17 , 50200 Πτολεμαϊδα
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Κ.Δεληγεώργη, τηλ.: 24610 55577

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Χρονομίσθωση συσκευής καθαρισμού μηχανολογικών εξαρτημάτων για τον ΑΗΣ Καρδιάς

Διακήρυξη: Τεύχος: 8013
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/02/2018
ΑΔ: A102570
Συμπλήρωμα 1 23/03/2018
ΑΔ: A102715
Προϋπολογισμός: € 3.360 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ