8008 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/02/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/02/2018 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ.Κοσκερίδου, τηλ. 2461055321
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Καρδιάς , Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαϊδα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Χρήση φορτωτή-εκσκαφέα στον ΑΗΣ Καρδιάς

Διακήρυξη: Τεύχος: 8008
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/01/2018
ΑΔ: A101295
Συμπλήρωμα 1 05/02/2018
ΑΔ: A101423
Προϋπολογισμός: € 8.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ