7149 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/01/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/02/2018 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ.Κοσκερίδου, τηλ. 24610 55321
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Καρδιάς ,Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαϊδα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του ΑΗΣ Καρδιάς

Διακήρυξη: Τεύχος: 7149
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 15/01/2018
ΑΔ: A101261
Προϋπολογισμός: € 68.060 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ