1700003851 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/08/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/08/2021 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χ. Κλάδου ΤΗΛ: 2810376362 & 2810376332 ΤΗΛ: 2810376362 & 2810376332
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε Κλάδος ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, 71500 Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΤΜ Νο5 & Νο6 ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ»

Διακήρυξη: Τεύχος: 1700003851
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/07/2021
ΑΔ: A118860
Συμπλήρωμα 1 04/08/2021
ΑΔ: A118920
Προϋπολογισμός: € 45.220,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ