1700003677 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 18/02/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/03/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Κουτσουραδής/Χ. Μπεναβίδου Τηλ: 25310 60261/60211
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κομοτηνής ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής 691 50 Κομοτηνή
Τεχνικός αρμόδιος Κ. Λεπίδας Τηλ:25310 60288

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αντικατάσταση μεταλλικών καναλιών συλλογής αποσκληρυμένου νερού δεξαμενής διαύγασης.

Διακήρυξη: Τεύχος: 1700003677
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/01/2021
ΑΔ: A117207
Συμπλήρωμα 1 10/02/2021
ΑΔ: A117270
Συμπλήρωμα 2 18/02/2021
ΑΔ: A117301
Προϋπολογισμός: € 65.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ