1700003663 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/12/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/12/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Κουτσουραδής/Χ. Μπεναβίδου Τηλ: 25310 60261/60211
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κομοτηνής ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής 691 50 Κομοτηνή
Τεχνικός αρμόδιος Κ. Λεπίδας Τηλ:25310 60288

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1700003663
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/11/2020
ΑΔ: A116851
Συμπλήρωμα 1 08/12/2020
ΑΔ: A116975
Προϋπολογισμός: € 36.340,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ