1700003331 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/06/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/06/2019 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χριστίνα Κλάδου, τηλ.: 2810376362
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδος ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, 71500 Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Σοφία Χουλάκη, τηλ.:2810376219

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αποξήλωση, μεταφορά, μετεγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Διακήρυξη: Τεύχος: 1700003331
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/05/2019
ΑΔ: A108673
Συμπλήρωμα 1 10/06/2019
ΑΔ: A108733
Προϋπολογισμός: € 55.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ