1700003248 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/06/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/06/2019 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δημήτριος Δαμιανάκης, τηλ: 2810376363
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδος ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, 71500 Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Νικόλαο Σιδερόπουλο, τηλ.:2810376369

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευές κτιρίων του συγκροτήματος μηχανών Diesel του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Διακήρυξη: Τεύχος: 1700003248
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 07/06/2019
ΑΔ: A108729
Προϋπολογισμός: € 13.300 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ