1700003203Α Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/08/2019 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χριστίνα Μπεναβίδου και Ευστράτιος Κουτσουραδής, τηλ: 2531060211 και 2531060261 αντιστοίχως
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε. / ΑΗΣ Κομοτηνής, ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, 69150 Κομοτηνή
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Κωνσταντίνο Λεπίδα, τηλ:2531060288

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αποκατάσταση της στεγάνωσης οροφών σε κτίρια του ΑΗΣ Κομοτηνής

Διακήρυξη: Τεύχος: 1700003203Α
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 31/07/2019
ΑΔ: A110952
Προϋπολογισμός: € 90.862,5 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ