1700002894 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/05/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ.Κονταργύρης και Ιω.Βαρουτάς, τηλ.: 2791 22152, εσωτ. 32220 και 32688 αντιστοίχως
Υποβολή: ΔΕΗ ΑΕ/ ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α', 22200 Μεγαλόπολη Αρκαδίας
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Ι.Σταβαράκη, τηλ.: 27910 22152, εσωτ.32619

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υποστηρικτικές εργασίες στο λεβητοστάσιο, στα ηλεκτροστατικά φίλτρα τέφρας, στην αποθείωση και σε λοιπούς χώρους της Μονάδος III του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄

Διακήρυξη: Τεύχος: 1700002894
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/05/2018
ΑΔ: A102904
Προϋπολογισμός: € 44.587,78 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ