1700002887 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/05/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/05/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δημ. Κονταργύρης και Ι.Βαρουτάς, τηλ. :2791022152, εσωτ. 32220 και 32688 αντιστοίχως
Υποβολή: ΔΕΗ ΑΕ / ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ , 22200 Μεγαλόπολη Αρκαδίας
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Ι. Σταβαράκη, τηλ.: 2791022152, εσωτ.32619.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκτέλεση εργασιών επισκευής στον εξοπλισμό του Μηχανοστασίου, στα συστήματα κατεργασίας ύδατος του Χημείου και στην εγκατάσταση Αποθείωσης καυσαερίων, για την αποκατάσταση βλαβών κατά τη λειτουργία, καθώς επίσης και εργασίες επισκευής κατά την διάρκεια της προγραμματισμένης ετήσιας συντήρησης (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2018) της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’

Διακήρυξη: Τεύχος: 1700002887
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/04/2018
ΑΔ: A102833
Συμπλήρωμα 1 07/05/2018
ΑΔ: A102942
Προϋπολογισμός: € 69.506,81 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ