1700002885 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/05/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες, σχετικά με τη Διακήρυξη, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (εντός των παραπάνω προθεσμιών) από τη ΔΕΗ /ΑΗΣ Μεγ/λης Α’, Μεγαλόπολη (κ.κ. Κονταργύρη Δ. & Βαρουτά Ι.), τηλ. 27910 22152, εσωτ. 32220 & 32688.
Υποβολή: Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο του Τομέα Συντήρησης (Γραφείο Έργων, α’ όροφος Διοικητηρίου) του ΑΗΣ Μεγ/λης Α’/ Μεγαλόπολη Αρκαδίας, τηλ. 27910 22151 εσωτ. 32274 & 32688, ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η Επιχείρηση.
Τεχνικές πληροφορίες & βεβαιώσεις επίσκεψης,, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (εντός των παραπάνω προθεσμιών) από τη ΔΕΗ /ΑΗΣ Μεγ/λης Α’, (κ. Κατσίβα Δ.) τηλ. 27910-22151 εσ. 32281.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συγκολλήσεις ιμάντων, με βουλκανισμό εν θερμώ, στις εγκαταστάσεις των ταινιοδρομικών συστημάτων του ΑΗΣ Μεγ/λης Α’

Διακήρυξη: Τεύχος: 1700002885
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/04/2018
ΑΔ: A102815
Προϋπολογισμός: € 66.555,50 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ