1700002875 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/04/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κονταργύρης και Ιω. Βαρουτάς ,τηλ.: 2791022152, εσωτ. 32220 και 32688 αντιστοίχως
Υποβολή: ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ , 22200 Μεγαλόπολη Αρκαδίας
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Β. Γεωργαντά και στον κο Δ. Κατσίβα , τηλ. 2791022152, εσωτ.32279 και 32281 αντιστοίχως

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση και αποκατάσταση έκτακτων βλαβών του συστήματος διακίνησης λιγνίτη, των τροφοδοτών και των σαρωτριών μύλων λιγνίτη κατά τη λειτουργία και κατά τις ολιγοήμερες κρατήσεις, καθώς και εργασίες επισκευής κατά την διάρκεια της προγραμματισμένης ετήσιας συντήρησης (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2018) της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’

Διακήρυξη: Τεύχος: 1700002875
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/03/2018
ΑΔ: A102712
Προϋπολογισμός: € 64.420,99 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ