1700002874 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/04/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κονταργύρης και Ι. Βαρουτάς, τηλ. :2791022152, εσωτ. 32220 και 32688 αντιστοίχως
Υποβολή: ΔΕΗ ΑΕ/ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’, 22200 Μεγαλόπολη Αρκαδίας
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Παναγιώτη Μάγκλαρη , τηλ.: 2791022152, εσωτ.32241

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση και επισκευή εννέα (9) ανελκυστήρων συμβατικής τεχνολογίας και τριών (3) ηλεκτρονικά ελεγχόμενων ανελκυστήρων κατασκευής “Schindler” του ΑΗΣ Μεγ/λης Α’

Διακήρυξη: Τεύχος: 1700002874
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/03/2018
ΑΔ: A102727
Προϋπολογισμός: € 26.420 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ