1700002873 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/04/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χ. Μπεναβίδου και Ε.Κουτσουραδής, τηλ.: 2531060211 και 2531060261 αντιστοίχως
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κομοτηνής , ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, 69100 Κομοτηνή
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Κ. Λεπίδα, τηλ.:25310 60288

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Έλεγχος και επισκευή εξωτερικών λαμαρίνων επένδυσης λεβήτων του ΑΗΣ Κομοτηνής

Διακήρυξη: Τεύχος: 1700002873
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/04/2018
ΑΔ: A102796
Προϋπολογισμός: € 9.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ