1700002832 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/03/2018 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χρ. Κλάδου, τηλ.: 2810376362 και 2810376259
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδος ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, 71500 Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Μ.Δαμανάκη, τηλ.:2810376278

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κατασκευή προκατασκευασμένων πλακών στον Υ/Σ 150KV του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Διακήρυξη: Τεύχος: 1700002832
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/02/2018
ΑΔ: A102547
Συμπλήρωμα 1 19/03/2018
ΑΔ: A102693
Προϋπολογισμός: € 18.900 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ