1700002815 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/04/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ.Κονταργύρης και Ι.Βαρουτάς , τηλ.: 27910 22152, εσωτερικό 32220 και 32688 αντιστοίχως
Υποβολή: ΔΕΗ ΑΕ / ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ , 22200 Μεγαλόπολη Αρκαδίας
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Π. Μάγκλαρη, τηλ.: 27910 22152, εσωτερικό : 32241

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (πινάκων, καλωδίων, κυκλωμάτων φωτισμού και φωτισμού ασφαλείας) της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’

Διακήρυξη: Τεύχος: 1700002815
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/03/2018
ΑΔ: A102597
Συμπλήρωμα 1 29/03/2018
ΑΔ: A102752
Προϋπολογισμός: € 37.136 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ