1700002809 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 06/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/03/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χρ. Μπεναβίδου, τηλ.: 2531060211 και Ευστρ.Κουτσουραδής, τηλ.: 2531060261
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε. / ΑΗΣ Κομοτηνής , ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής , 691 00 Κομοτηνή
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Κ.Λεπίδα, τηλ.:2531060288

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης τύπου Α-10 και Β-5 των αεριοστροβίλων Νο 11 και Νο 12 αντιστοίχως του ΑΗΣ Κομοτηνής

Διακήρυξη: Τεύχος: 1700002809
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/02/2018
ΑΔ: A101542
Συμπλήρωμα 1 06/03/2018
ΑΔ: A102626
Προϋπολογισμός: € 65.840 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ