1700002798 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/01/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/02/2018 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Η.Κερκεμέζος,τηλ: 27910-25158-9
Υποβολή: ΔΕΘ/ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’, 22200 Μεγαλόπολη Αρκαδίας
Τεχνικές πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον κ.Κ. Μητσόπουλο τηλ.27910 25158-9 εσωτ.31123 και την κα Μ. Πλιάκα τηλ.27910 25158-9 εσωτ.31151

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευή επιλαστιχώσεων δεξαμενών γύψου της Μονάδας Αποθείωσης της Μονάδας IV του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’

Διακήρυξη: Τεύχος: 1700002798
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/01/2018
ΑΔ: A100236
Συμπλήρωμα 1 30/01/2018
ΑΔ: A101416
Προϋπολογισμός: € 70000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ