1700002771 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/03/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χ. Μπεναβίδου, τηλ.:2531060211 και Ε.Κουτσουραδής, τηλ: 2531060261
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κομοτηνής, ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, 691 00 Κομοτηνή
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Κ.Λεπίδα, τηλ.:2531060288

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υποστηρικτικές εργασίες του Τομέα Συντήρησης ΑΗΣ Κομοτηνής.

Διακήρυξη: Τεύχος: 1700002771
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/03/2018
ΑΔ: A102587
Συμπλήρωμα 1 12/03/2018
ΑΔ: A102647
Προϋπολογισμός: € 44.900,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ