1200078333 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 02/02/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/02/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Αναστασάκης Κων.Τηλ: 22410 - 49069 Μπάτης Ν. 22410 - 49046 "
Υποβολή: "ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Ρόδου Τ.Θ. 293 Τ.Κ. 85106 Σορωνή - Ρόδου Γρ. Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός συστήματος για την καταγραφή και διαχείριση δεδομένων των μετρήσεων αέριων εκπομπών των Μονάδων, πιστοποιημένο, από τα όργανα καμινάδων του ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ.

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200078333
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 02/02/2022
ΑΔ: A119596
Προϋπολογισμός: € 22.520,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ