1200078143 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/01/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/02/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Αικ. Χαριστή.Τηλ: 22440-91437 Μπάτης Ν. 22410 - 49046 "
Υποβολή: "ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Ρόδου Τ.Θ. 293 Τ.Κ. 85106 Σορωνή - Ρόδου Γρ. Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ.

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200078143
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 27/01/2022
ΑΔ: A119560
Προϋπολογισμός: € 27.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ