1200077692 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/12/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/12/2021 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Μαμαντάκη, Τηλ. 28430 63074
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αθερινόλακκου Χανδράς Σητείας, ΤΚ 72300

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διενέργεια ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, στο πλάισιο του προληπτικού ελέγχου υγείας σε σχέση με την εργασία του προσωπικού του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200077692
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 13/12/2021
ΑΔ: A119398
Προϋπολογισμός: € 25.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ