1200076761 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/09/2021 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Αντωνοπούλου Ελένη, Τηλ.. 2464032249
Υποβολή: "Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικής και Υδροηλεκτρικής Παραγωγής Συγκρότημα Αλιάκμονα /ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ & ΙΛΑΡΙΩΝΑ Τ.Θ. 30 , 50500 ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (45Ο ΧΛΜ. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ) ΤΗΛ. 2464032249"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ- ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ & ΙΛΑΡΙΩΝΑ Καθαρισμός κτιριακών εγκαταστάσεων του ΥΗΣ Πολυφύτου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200076761
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 20.000 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ