1200076639 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/10/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/10/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Για τη Διακήρυξη: Ε. Αθανασοπούλου Τηλ: 22920-64385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Τ.Κ.19500 Θορικό Λαυρίου Κτίριο Διοίκησης Α΄ 2ος όροφος γραφείο Α.2.6
Για Τεχνικό Αντικείμενο: Σ. Σίνης Τηλ. 2292064329, Ε. Καραγιάννης Τηλ. 2292064299, Μ. Παραβάλου Τηλ. 2292064265

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εγκατάσταση νέου συστήματος παραγωγής & διανομής ζεστού νερού θέρμανσης κεντρικών κτιρίων Διοίκησης και γενικών βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200076639
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/09/2021
ΑΔ: A119062
Συμπλήρωμα 1 07/10/2021
ΑΔ: A119121
Προϋπολογισμός: € 109.323,20 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ