1200076332 Προμήθεια Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/09/2021 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Καλαθάκη ΤΗΛ: 2810376312 & 2810376259 Ε.ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗΣ ΤΗΛ. 2810376296
Υποβολή: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΑΥΔΕΤΗ»

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΑΥΔΕΤΗ»

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200076332
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 13.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ