1200076274 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 12/10/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/10/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Μπέρδη Τρ..Τηλ: 22410-49005 Μπάτης Ν. 22410 - 49046 "
Υποβολή: "ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Ρόδου Τ.Θ. 293 Τ.Κ. 85106 Σορωνή - Ρόδου Γρ. Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ3 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΛΆΔΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200076274
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 12/10/2021
ΑΔ: A119140
Προϋπολογισμός: € 22.400,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ