1200075707 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 11/10/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/10/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ισ. Χαλιούλιας Τηλ: 22230-26259 Χρ. Ρέτσας Τηλ: 22230-26253
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αλιβερίου Τ.Κ. 34500 Αλιβέρι

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης συστημάτων δειγματοληψιών παραμέτρων νερού – ατμού Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου "

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200075707
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 11/10/2021
ΑΔ: A119132
Προϋπολογισμός: € 22.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ