1200074859 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/08/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/08/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Β.Σαζαλτζοπούλου,Τηλ. 28430 63184
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αθερινόλακκου Χανδράς Σητείας, ΤΚ 72300

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Φίλτρο CC Jensen,  Τύπος CJC Filter Insert A 27/27 του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200074859
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 09/08/2021
ΑΔ: A118942
Προϋπολογισμός: € 23.241,48 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ