1200074301 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/06/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/06/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Β. Καλκάνης Τηλ: 22920-64352
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Τ.Κ.19500 Θορικό Λαυρίου Κτίριο Διοίκησης Α΄ 2ος όροφος γραφείο Α.2.6

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εγκατάσταση ηλεκτρικής τροφοδότησης ισχύος και ελέγχου λειτουργίας υδροληψίας εφεδρικής παροχής ψυκτικού νερού προς Μονάδα IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200074301
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/05/2021
ΑΔ: A118671
Συμπλήρωμα 1 08/06/2021
ΑΔ: A118737
Συμπλήρωμα 2 15/06/2021
ΑΔ: A118762
Προϋπολογισμός: € 75.650,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ