1200074259 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/06/2021 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Πουτογλίδου τηλέφωνο 2461054385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 501 00 Κοζάνη - Διοικητήριο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, 2ος Οροφος.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Θ. Βλάχου ΤΗΛ. 2461054241

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκσκαφή – Φόρτωση – Μεταφορά – Απόθεση στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου της λάσπης των δεξαμενών Β και Γ του συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου (S3) και άλλες βοηθητικές εργασίες

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200074259
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/05/2021
ΑΔ: A118695
Προϋπολογισμός: € 118.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ