1200074248 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/06/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/06/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Αθανασοπούλου Τηλ: 22920-64385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Τ.Κ.19500 Θορικό Λαυρίου Κτίριο Διοίκησης Α΄ 2ος όροφος γραφείο Α.2.6
Για Τεχνικό Αντικείμενο: Ε. Καραγιάννης Τηλ. 2292064299

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανακατασκευή υδροληψίας παροχής ψυκτικού νερού προς Μονάδα ΙΙΙ για την αλλαγή χρήσης σε υδροληψία εφεδρικής τροφοδότησης με ψυκτικό νερό των Αεριοστροβίλων της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου.

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200074248
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/05/2021
ΑΔ: A118645
Συμπλήρωμα 1 08/06/2021
ΑΔ: A118736
Προϋπολογισμός: € 117.595,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ